ARQUITEC

Una oficina tècnica especialitzada en el camp de l’arquitectura, urbanisme i edificació. L’equip està integrat per tècnics formats en Arquitectura i Arquitectura tècnica, comptant també amb un seguit de col·laboradors per donar resposta a aspectes tècnics més concrets. La nostra activitat avarca un ampli ventall de serveis amb l’objectiu de poder oferir una solució eficaç a totes les necessitats dels nostres clients, sigui quina sigui la magnitud de l’encàrrec.