17 març 2022

Nova línia d'ajuts de préstecs per a la rehabilitació energètica residencial Subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades. Destinataris: comunitats de propietaris i propietats verticals, [...]

24 febrer 2022

Ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis (PREE5000) 2022-2023 per municipis de fins a 5.000 habitants Publicada al DOGC del 21 de febrer de 2022 la Resolució ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica [...]

11 gener 2022

Sorolls en el teu habitatge? Coneix els tipus i la manera de solucionar-ho La contaminació acústica és la presència de soroll o vibracions, sigui com sigui la seva procedència, que posa en risc la salut de les persones, implica molèsties o danys perjudicant així el normal desenvolupament de l'activitat quotidiana. És important que coneguem quins [...]

2 novembre 2021

Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant Actuacions subvencionables La retirada en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament el residus d'amiant. Persones beneficiàries Els propietaris de béns [...]