ABANS I EN L’EXECUCIÓ

Lo Kiosc

Reforma integral de l’emblemàtic bar #lokiosc del Parc del Terrall de #lesborgesblanques.

L’intervenció, més enllà de l’adequació constructiva del local, cerca un nou esquema funcional i formal que l’integra, la fusió amb el seu entorn, desdibuixant els límits entre l’interior i l’exterior, tant per la seva transparència com pels materials emprats. Interiorment, els llistonats de fusta generen unes noves escorces dels arbres que travessen l’edifici, aglutinant les seves geometries corbes i opaques els espais servidors, cuina i serveis, alliberant el resta de la planta que s’obra cap al Parc.

Localització: Terrall, Les Borges Blanques

Treballs: Disseny, projecte i direcció.

Any: 2019

Projectes

Reforma Integral
Habitatge Unifamiliar
Adequació de local
Equipament Esportiu
Urbanització
Edifici administratiu