ABANS I EN L’EXECUCIÓ

Habitatge unifamiliar aïllat

Localització: carrer Volcà, Valldoreix

Treballs: Disseny, projecte i direcció.

Any: 2018

Projectes

Reforma Integral
Habitatge Unifamiliar
Adequació de local
Equipament Esportiu
Urbanització
Edifici administratiu