Edifici administratiu de la Diputació de Lleida

Localització: Rambla de Ferran, Lleida

Treballs: Disseny, projecte, direcció.

Any: 2019

Projectes

Reforma Integral
Habitatge Unifamiliar
Adequació de local
Equipament Esportiu
Urbanització
Edifici administratiu